อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์

อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์  ก่อสร้างเป็นเขื่อนดิน มีความสูง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร จากปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำให้เลี้ยวซ้ายจะมีถนนขึ้นไปจนถึงยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร ช่วงกิโลเมตรที่ ๗-๘ จะเป็น เนินพิศวง หรือเนินมหัศจรรย์  มีความยาว ๑๕๐ เมตร ถ้าจอดรถแล้วปล่อยเกียร์ว่างไว้รถจะไหลขึ้นเนินได้ซึ่งเกิดจากภาพลวงตาจากภูมิประเทศโดยรอบ

การเดินทาง  จากสี่แยกเนินหอม แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓ ไปอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร จะมีป้ายบอกให้แยกซ้ายมือ ระหว่างกิโลเมตรที่ ๑๖๐-๑๖๑ เลยไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร ก็จะถึงอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์

 

 
-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 30