อุทยานแห่งชาติปางสีดา

อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด ๘๔๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๒๗,๕๐๐ ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ อาณาเขตทางด้านทิศเหนือทั้งหมดกับด้านทิศตะวันตกบางส่วนมีแนวป่าต่อเนื่องกับอุทยานแห่งชาติทับลาน สภาพป่าเป็นภูเขาสูงซับซ้อน ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้า เป็นต้น มีสัตว์ป่าหายาก เช่น กระทิง ช้าง เก้ง กวาง หมูป่า และนกกว่า ๓๐๐ ชนิด เช่น นกเงือก นกยูง นกขุนทองและมีผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ตลอดทั้งปี เป็นแหล่งจระเข้น้ำจืด และแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยโสมง ห้วยน้ำเย็น ห้วยพระปรง ห้วยพลับพลึง ห้วยยาง ห้วยเลิงไผ่ ฯลฯ ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงหรือแม่น้ำปราจีนบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออก

ภายในอุทยานฯ มีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่

น้ำตกปางสีดา

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๘๐๐ เมตร เป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผา ๓ ชั้น สูง ๘ เมตร ตัวน้ำตกไหลลงสู่เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำกว้างใหญ่และลานหิน บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การเล่นน้ำ และมีน้ำมากในฤดูฝน

น้ำตกผาตะเคียน

อยู่ห่างจากที่ทำการ ๓ กิโลเมตร และห่างจากน้ำตกปางสีดา ๒.๕ กิโลเมตร สามารถเดินทางเท้าได้ ๒ เส้นทาง มีป้ายบอกทุก ๆ ๓๐๐ เมตร ตลอดเส้นทางขึ้นสู่น้ำตกร่มรื่นด้วยแมกไม้ เป็นน้ำตกชั้นสุดท้ายที่อยู่สายเดียวกับน้ำตกปางสีดาที่ตกจากหน้าผาสูง ๑๐ เมตร เหมาะสำหรับเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

 

ทุ่งหญ้าโป่งกระทิง

เดิมเป็นหมู่บ้านเก่าที่กลายเป็นทุ่งหญ้ารกร้าง ภายหลังอพยพผู้คนออกไป มีลักษณะคล้ายทุ่งหญ้าที่มอสิงโตในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีสัตว์ป่าออกหากินบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ทางอุทยานฯ ได้ทำโป่งเทียมและหอดูสัตว์ไว้ จากถนนภายในอุทยานฯ มีทางแยกบริเวณกิโลเมตรที่ ๓.๕ และกิโลเมตรที่ ๖ แล้วเดินเท้าอีก ๒ กิโลเมตร ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติโป่งกระทิงซึ่งมีโป่งธรรมชาติที่อาจพบสัตว์ป่าได้

 

น้ำตกถ้ำค้างคาว

จากที่ทำการถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๒ ให้เดินเท้าต่อไปอีก ๑๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่กลางป่าลึก บริเวณน้ำตกมีค้างคาวอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำตก เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งที่ไหลจากหน้าผาสูง ตั้งอยู่กลางป่าลึกใช้เวลาเดินทาง ๓ วัน ๒ คืน ติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางได้ที่ ที่ทำการอุทยานฯ

 

น้ำตกทับซุง

เป็นน้ำตกแห่งใหม่ของอุทยานฯ ระหว่างทางเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีพรรณไม้หลากหลายชนิด  อยู่ช่วงกิโลเมตรที่ ๒๒ แล้วเดินเท้าอีก ๑.๕ กิโลเมตร

 

จุดชมวิวกิโลเมตรที่ ๒๕

เป็นหุบเขากว้าง ห่างจากที่ทำการไปบริเวณกิโลเมตรที่ ๒๕ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม และมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อน การเดินทาง สามารถขับรถจากที่ทำการอุทยานฯ ไปจนถึงกิโลเมตรที่ ๒๕

กลุ่มน้ำตกแควมะค่า

เป็นน้ำตกใหญ่ที่สุด จากที่ทำการอุทยานฯ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๔๐ ให้เดินเท้าต่ออีก ๘ กิโลเมตร สายน้ำตกไหลจากหน้าผาสูง ๗๐ เมตร เหมาะสำหรับเดินป่าและกางเต็นท์ ใกล้ ๆ กันยังมี น้ำตกรากไทรย้อย ห่างจากน้ำตกแควมะค่า ๕๐๐ เมตร น้ำตกลานหินใหญ่ ห่างจากน้ำตกแควมะค่า ๑.๕ กิโลเมตร น้ำตกสวนมั่น สวนทอง ห่างจากน้ำตกแควมะค่า ๓ กิโลเมตร และน้ำตกม่านธารา ห่างจากน้ำตกแควมะค่า ๔ กิโลเมตร กลุ่มน้ำตกแห่งนี้ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ๓ วัน ๒ คืน เนื่องจากเป็นกลุ่มน้ำตกที่อยู่ลึกเข้าไปในผืนป่า

ภูเขาเจดีย์

เป็นการรวมตัวของกลุ่มก้อนหิน มีรอยแตกคล้ายกับหินที่ภูหินร่องกล้า มีความสูง ๔ เมตร เส้นรอบวง ๒๕ เมตร อยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ปด.๑ (แก่งยายมาก) ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๕๐ กิโลเมตร

 

แหล่งจระเข้น้ำจืดแก่งยายมาก

ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๕ กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางไปหมู่บ้านคลองผักขม-ทุ่งโพธิ์ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร เป็นแหล่งจระเข้น้ำจืดที่ได้สำรวจพบตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ยังเหลืออยู่บริเวณป่าห้วยน้ำเย็น ซึ่งมีหอดูดาวไว้บริการอยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ปด.๑ (แก่งยายมาก) ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง และควรมีเจ้าหน้าที่นำทาง

 

กิจกรรมดูนก

มีนกนานาชนิดและมีนกที่หาดูได้ยาก เช่น นกเงือก นกอ้ายงั่ว นกโกโรโกโส ฯลฯ แหล่งดูนกบริเวณที่ทำการอุทยานฯ หน่วยฯ ปด.๕ (ห้วยน้ำเย็น) และอ่างเก็บน้ำพระปรง

 

กิจกรรมดูผีเสื้อ

บริเวณนี้อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไป ๑,๕ กิโลเมตร อุทยานฯ มีผีเสื้อหลากหลายชนิดมีมากกว่า ๔๐๐ ชนิด ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองผีเสื้อแห่งป่าตะวันออก ซึ่งจะมีผีเสื้อมากในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม

 

ลานหินดาด

เป็นแหล่งศึกษาวิจัยที่มีความสำคัญด้านการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดแหล่งสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นที่ดูผีเสื้อ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร การเข้าไปในพื้นที่ต้องขออนุญาตก่อนเข้าไป

 

ที่พัก อุทยานฯ

มีบริการบ้านพัก ๓ หลัง ในอัตราคืนละ ๙๐๐-๑,๒๐๐ บาท/๖ คน/คืน และมีสถานที่กางเต็นท์ ๒ แห่ง แห่งแรก บริเวณหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แห่งที่สอง บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ปด.5 (ห้วยน้ำเย็น) ค่าเช่าเต็นท์ ๒๕๐-๓๐๐ บาท/คืน พักได้ ๓ คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตู้ ปณ. ๕๕ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๖๑๐๐, ๐ ๓๗๒๔ ๓๗๗๕, ๐๘ ๑๘๖๒ ๑๕๑๑ หรือที่ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ และ www.dnp.go.th, E-mail: supatra_jj@hotmail.co.th

อัตราค่าเข้าอุทยานฯ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท

การเดินทาง   สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทางดังนี้

รถยนต์  จากตัวเมืองสระแก้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๒ ไปทางทิศเหนือระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร อุทยานฯ อยู่ทางขวามือ

รถโดยสารประจำทาง สามารถใช้บริการรถสองแถวจากสถานีขนส่ง สายสระแก้ว-บ้านคลองน้ำเขียว ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ ค่าโดยสารคนละ ๒๕ บาท หรือเหมารถสองแถว  คันละ ๓๐๐ บาท

รถไฟ สายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ลงที่สถานีรถไฟจังหวัดสระแก้ว จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางสายสระแก้ว-บ้านคลองน้ำเขียว ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร จนถึงที่ทำการอุทยานฯ -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 879