อุทยานแห่งชาติตาพระยา กำแพงธรรมชาติกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา

อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีการประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๗๑,๒๕๐ ไร่ หรือ ๕๙๔ ตารางกิโลเมตร อุทยานมีลักษณะเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกติดกับเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดาไปจรดทิศตะวันออกของประเทศกัมพูชา ทิศเหนือติดกับอุทยานแห่งชาติทับลานและเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้อยู่ในเขตอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการ    อุทยานฯ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบโอบล้อมด้วยขุนเขา เทือกเขาสำคัญของอุทยานฯ คือ เทือกเขาบรรทัดที่ทอดยาวไปทางทิศตะวันออก เป็นกำแพงธรรมชาติกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา บริเวณไหล่เขาเป็นพื้นราบ มีพรรณไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง เป็นแหล่งกำเนิดของลำห้วยหลายสาย เช่น ลำสะโตน ห้วยซับกระโดนและลำนางรอง เป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น ช้าง กระทิง เก้ง กวาง กระจง หมี เสือไฟ วัวแดง เป็นต้น และยังมีนกพันธุ์ต่าง ๆ อาศัยอยู่กว่า ๓๐๐ ชนิด

อุทยานฯ ได้จัดทำ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวหลายเส้นทาง เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบดูนก ดูผีเสื้อ ศึกษาพรรณไม้และสัตว์ป่า

สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ

จุดชมวิวบนเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งจะมองเห็นเทือกเขาพรานนุช และเทือกเขาสะแกกรอง ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๓ กิโลเมตร

ลานกระเจียว เป็นลานหินที่มีดอกกระเจียวขึ้นอย่างสวยงามและมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์

ช่องโอบก เป็นจุดชมทิวทัศน์สุดเขตแดนสยาม จากจุดนี้จะมองเห็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และหมู่บ้านของกัมพูชา การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๑ และมาแยกที่ถนนสายโท ๑

ศาลมีอักษรเขียนลงแผ่นดินแปรลายพระราชหัตถ์ อยู่บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๘ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมแวะมาสักการะและชมทิวทัศน์

เขายักษ์ เป็นภาพแกะสลักโบราณรูปฤาษีแกะสลัก บนก้อนหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอุทยานฯ กิโลเมตรที่ ๕

ลานหินตัด มีร่องรอยการตัดหินเพื่อนำไปสร้างปราสาทและมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๑ และเดินตามถนนสายตรี ๔

การเดินทาง

รถยนต์ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ ผ่านตัวจังหวัดสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร เมื่อถึงอำเภออรัญประเทศให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ หลักกิโลเมตรที่ ๗๖ เลยจากอำเภอตาพระยา ๒๗ กิโลเมตร จะพบทางเข้าที่ทำการฯ เป็นทางลูกรังเข้าไป ๑๓ กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ

รถโดยสารประจำทาง จากอรัญประเทศนั่งรถโดยสารสายอรัญประเทศ-บุรีรัมย์ ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ลงรถที่วัดเขาช่องตะโก ซึ่งอยู่ตรงข้ามที่ทำการอุทยานฯ

อัตราค่าเข้าอุทยานฯ ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท จักรยาน ๑๐ บาท จักรยานยนต์ ๒๐ บาท รถสี่ล้อ ๓๐ บาทและรถหกล้อ ๑๐๐ บาท มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ แต่ต้องนำเครื่องนอน เต็นท์ และอาหารมาเอง ผู้สนใจศึกษาธรรมชาติติดต่อได้ที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตู้ ปณ.๙ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐ ๓๗๒๔ ๖๐๕๖, ๐๘ ๑๙๔๘ ๕๑๒๙, ๐๘ ๗๙๙๓ ๒๓๙๗ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 1241