อุทยานวังตะไคร้ สถานที่ท่องเที่ยวทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับและพักค้างแรม

อุทยานวังตะไคร้ ตำบลหินตั้งห่างจากตัวเมือง ๑๖ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ อุทยานวังตะไคร้เป็นของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจและหม่อมราชวงศ์หญิงพันธุ์ทิพย์บริพัตร ภายในอุทยานมีพื้นที่๒.๔ ตารางกิโลเมตรตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ ร่มรื่น มีลำธารน้ำไหลผ่านและเล่นน้ำได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับและพักค้างแรมภายในบ้านพักอุทยาน
อัตราค่าผ่านประตูรถยนต์ผู้โดยสารไม่เกิน ๘ คน คันละ ๑๕๐ บาท ถ้าเกินคิดเพิ่มท่านละ ๑๐ บาทรถจักรยานยนต์ต้องจอดไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า ค่าจอดคันละ ๑๐ บาทค่าบัตรผ่านประตูคนละ ๑๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร.๐๓๗๓๘๕๑๖๔-๕, ๐๘๑๙๘๙๐๓๖๕ โทรสาร ๐ ๓๗๓๘ ๕๑๖๕ หรือ www.wangtakrai.com

Hits: 845