อุทยานพระพิฆเณศ

อุทยานพระพิฆเณศ เลขที่ ๒๔/๔ หมู่ ๑๑ ตำบลสาริกา สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมมีศาลาทรงไทยเป็นที่พักจำนวน ๑๐ หลัง ภายในอุทยานมีพระพิฆเณศปางประทานพรและปางเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังจัดแสดงพระพิฆเณศอีก จำนวน ๑๐๘ ปางการเดินทาง จากตัวเมืองไปทางถนนสายสาริกา-นางรอง ผ่านทางเข้าวัดหลวงพ่อปากแดงไป ๓ กิโลเมตร ถึงสี่แยกประชาเกษม เลี้ยวซ้ายไป ๓๐๐เมตร จะพบทางเข้าอุทยานฯ ด้านซ้ายมือ สอบถามข้อมูล โทร. ๐๘ ๑๙๐๖ ๖๙๗๔ (มีทางลาด สำหรับรถเข็น รอบอุทยานฯ)

องค์พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทย สร้างขึ้นและเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2551 พระพิฆเนศวร (ภาษาสันสกฤต : คเณศ) หรือ พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเณศ หรือ พระวิฆเณศวร หรือ พระคเณศ หรือ คณปติ เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง (ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง)ทั้งนี้ คนไทยถือว่าองค์พระพิฆเนศเป็นที่เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปวิทยา การ 18 ประการ โดยคนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศให้เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล และเป็นเทพองค์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ

Hits: 1575