อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์

อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์  อยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๓๓ เส้นประจันตคาม-กบินทร์บุรี กิโลเมตรที่ ๒๐๖-๒๐๗ เป็นสวนสาธารณะและหนองน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีนกเป็ดน้ำจากไซบีเรียมาอาศัยเป็นจำนวนมากนับพันตัว อุทยานฯ เปิดระหว่างเวลา  ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 

 

 

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 207