อาริยา – อำเภอกบินทร์บุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 265  หมู่ 1  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 08-9791-6824
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนห้อง 18  ห้อง
ราคาห้องพัก 400 – 450  บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
หมายเหตุ  มีใบประกอบการธุรกิจโรงแรม

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 154