อภัยภูเบศร เดย์ สปา


สถานที่รวบรวมองค์ความรู้แพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตกอย่างลงตัว จุดเด่นคือ การบริการทรีทเม้นท์ตามธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคลตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทย ซึ่งจะช่วยปรับสมดุลทั้งโครงสร้าง และอารมณ์ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึง สปาคิวซีน โดยจะนำสมุนไพรที่มีคุณค่าทางสุขภาพในอดีตให้กลับมาอยู่ในวิถีปัจจุบัน อาหารตามธาตุเพื่อใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่ความสมดุลของแต่ละบุคคล ภายใต้แนวคิดหลัก “ค้นหา เข้าถึง คืนสู่ สมดุล” สปาบำบัด เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามข้อมูล โทร. 0 3721 1088 ต่อ 3123, 0 3721 7127, 08 6534 9534

Hits: 331