/อนุวัตจัดให้-ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

อนุวัตจัดให้-ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/