หลวงพ่อขาว วัดนครธรรม


ตั้งอยู่ใกล้กับเทศบาลตำบลวัฒนานคร สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานคร บนถนนสุวรรณศร และห่างจากสถานีรถไฟวัฒนานคร 1 กิโลเมตร เดิมมีชื่อว่า “วัดสระลพ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดนครธรรม เพื่อให้เป็นมงคลนามแก่พระครูวิวัฒน์นครธรรม ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ หลวงพ่อขาว  เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิอายุกว่า 100 ปี สร้างด้วยปูนขาว (ซึ่งเป็นดินขาวจากหนองดินจี่) หน้าตักกว้าง 130.8 เซนติเมตร สูง 199 เซนติเมตร โดยได้อัญเชิญหลวงพ่อขาวจากวัดร้างบ้านจิกมาเมื่อ พ.ศ. 2468 นอกจากนี้ภายในวิหารหลวงพ่อขาวยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจาก วัดเปมะดุลลาราชะมหาวิหาร เมืองรัตนปุระ ประเทศศรีลังกา รอยพระพุทธบาทจำลองและพระสยามเทวาธิราช วิหารแห่งนี้เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น.  สอบถามข้อมูล โทร. 08-1699-9236

การเดินทาง สามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 หรือนั่งรถไฟที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) สายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ไปลงที่อำเภอวัฒนานคร แล้วต่อรถสามล้อเข้าไปที่วัด ระยะทาง 900 เมตร

Hits: 2026