/หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก หมู่ ๓ ตำบลทุ่งมหาเจริญ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านในรูปแบบสหกรณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ชัยพัฒนาผลิตจำหน่ายและสาธิตการทำจักสานไม้ไผ่ห่อหุ้มเซรามิก เป็นเซรามิกไม้ไผ่ มีชื่อเสียงด้านความประณีต สวยงาม เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๙๙๓๖ ๙๗๑๕

การเดินทาง จากอำเภอสระแก้วไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๒๐-๑๒๑ เลี้ยวขวาเข้าถนนตาหลังใน-คลองตาศูนย์ ๑๙ กิโลเมตร หรือไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๒๘-๑๒๙ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๔ จะเห็นป้อมตำรวจทางขวามือ เข้าไปอีก ๑๒ กิโลเมตร จนถึงแยกคลองใหญ่ด้านขวามือเลี้ยวเข้าไป ๘ กิโลเมตร จากนั้นเข้าซอยบ้านชัยพัฒนา ซอย ๔

 
-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/