หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก หมู่ ๓ ตำบลทุ่งมหาเจริญ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านในรูปแบบสหกรณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ชัยพัฒนาผลิตจำหน่ายและสาธิตการทำจักสานไม้ไผ่ห่อหุ้มเซรามิก เป็นเซรามิกไม้ไผ่ มีชื่อเสียงด้านความประณีต สวยงาม เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๙๙๓๖ ๙๗๑๕

การเดินทาง จากอำเภอสระแก้วไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๒๐-๑๒๑ เลี้ยวขวาเข้าถนนตาหลังใน-คลองตาศูนย์ ๑๙ กิโลเมตร หรือไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๒๘-๑๒๙ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๔ จะเห็นป้อมตำรวจทางขวามือ เข้าไปอีก ๑๒ กิโลเมตร จนถึงแยกคลองใหญ่ด้านขวามือเลี้ยวเข้าไป ๘ กิโลเมตร จากนั้นเข้าซอยบ้านชัยพัฒนา ซอย ๔

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เกิดจากการรวมกลุ่มแม่บ้าน

จัดตั้งในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อสืบสานงานจักสาน มรดกตกทอดของบรรพบุรุษ กลุ่มสตรีสหกรณ์ชัยพัฒนา

จึงได้เกิดแนวคิดการผลิต จัดจำหน่าย และสาธิต การทำจักสานไม้ไผ่ ห่อหุ้มภาชนะเซรามิก เป็นเซรามิกไม้ไผ่

ที่ออกมาสวยงาม และเรียบร้อย เหมาะสำหรับนำไปเป็นของตกแต่งบ้าน

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก

โดยนอกจากจะอาศัยพื้นฐาน จากงานจักสานของบรรพบุรุษแล้ว ยังมีการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม จากคุณยายปราณี บริบูรณ์

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา และนำความรู้ที่ได้รับ มาฝึกฝนจนมีความชำนาญ ถ่ายทอดให้กับเยาวชน

และประชาชนในท้องถิ่น ที่สนใจ จนสามารถผลิตงานจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก ในรูปแบบต่างๆ

ที่มีความสวยงาม ละเอียด ประณีต เช่น แจกัน คนโทน้ำ เป็นต้น จัดจำหน่าย เป็นของฝาก ให้นักท่องเที่ยว

ได้ซื้อติดไม้ติดมือ ไปเป็นของที่ระลึก

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิกหมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

Hits: 380