สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เลขที่ ๖๖๙ หมู่ ๑ ตำบลวังใหม่ เป็นแหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ปัจุจบันมีสมาชิก ๑,๐๐๐ กว่าราย และมีโคนมกว่าสามหมื่นตัว ผลิตน้ำนมดิบได้ ๗๐ ตันต่อวัน มีระบบการจัดการที่ดีจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ควบคุมขั้นตอนการผลิตอย่างมีคุณภาพ เลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง น้ำนมมีรสชาติหอม มัน มีผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ส่งโรงเรียน ด้านหน้าสหกรณ์มีจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๗๒๕ ๑๘๖๒-๓, ๐ ๓๗๕๑ ๗๑๑๑-๓ โทรสาร ๐ ๓๗๕๑ ๗๑๓๖ www.wnydairy.co.th

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ สายจันทบุรี-สระแก้ว ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคลองหาด จากกรุงเทพมหานครมีรถตู้บริการที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใต้ทางด่วนด้านถนนพหลโยธินไปสหกรณ์โคนม รถออกทุก ๔๕ นาที

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 797