สวีทดรีม – อำเภอกบินทร์บุรี


ที่ตั้ง เลขที่ 785  หมู่ 6  ตำบลหนองกี่  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-3729-0079,  09-22249-5439
Facebook โรงแรมสวีทดรีม กบินทร์บุรี
E-Mail  
Website  
จำนวนห้อง 27  ห้อง
ราคาห้องพัก 500  บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก  
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  
หมายเหตุ  มีใบประกอบการธุรกิจโรงแรม

 

Hits: 164