สวนอาหารแพเรือนน้ำ

ประเภทอาหาร : Thai Food

ลักษณะเด่น : ปลา กุ้งแช่น้ำสดๆ มีแพตกปลาบริการฟรี
ที่ตั้ง : 77 / 1 ม.3 ถ. ปราจีนบุรี บ้านสร้าง ต. บางเดชะ อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 0-3728-7123 , 08-7982-1411
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 10.00 – 23.000
การเดินทาง : ห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีประมาณ 5 ก.ม.

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 424