สวนอาหารเบญจมาศ

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : ปลาช่อนแป๊ะซะ
ที่ตั้ง : อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037-511-124
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 10.00 – 24.00 น.
การเดินทาง : ซอยตรงข้ามปั๊มบางจาก เข้าไปในซอย 50 เมตร

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 47