สวนอาหารวังมัจฉา

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : อาหารตามสั่งประเภทปลา
ที่ตั้ง : ต. ช่องกุ่ม อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 08-1389-9685 , 08-1765-6575
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 10.00 – 18.00 น.
การเดินทาง : อ่างเก็บน้ำพระปรง

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 16