สวนอาหารตะโกราย

มีอยู่ที่อยุธยา

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น :
ที่ตั้ง : 84 ม.9 บ้านคลองกระเบื้อง ต. สระแก้ว อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 0-3722-0572, 08-9051-6553
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 10.00 – 22.00 น.
การเดินทาง : -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 64