สวนศักดิ์สุภารีสอร์ท-อำเภอนาดี

ที่ตั้ง เลขที่ 28 ม.4 ต.สะพานหิน  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 081-454-0076/081-515-1946
โทรสาร
E-Mail
Website  http://saksupha.com
จำนวนห้อง  40 ห้อง
ราคาห้องพัก 800-12,000  บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
หมายเหตุ  มีใบประกอบการธุรกิจโรงแรม

Hits: 46