สวนพันธุ์ไผ่

สวนพันธุ์ไผ่  ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไผ่นานาชนิดปลูกไว้เพื่อการศึกษาและขยายพันธุ์ มีส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังชั้นดี มีการตัดต้นไผ่ ปลูกผักสวนครัว ทำเฟอร์นิเจอร์ บริเวณริมถนนด้านหน้าสวนมีพันธุ์ไผ่ เช่น ไผ่หวาน ไผ่ตง ไผ่สีทอง มีพันธุ์หน่อไม้จำหน่าย เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๙๙๐๔ โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๒๖๖๑

การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข ๓๓ เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกเนินหอม (วงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๗ สายแยกเนินหอม-เขาใหญ่ ซึ่งเป็นถนนไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมืองประมาณ ๒๐ กิโลเมตร


 
-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 1070