สวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

สวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ ๖ ตำบลคลองหาด หลังที่ว่าการอำเภอคลองหาด เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดใหญ่พื้นที่ ๒๕๐ ไร่ ทัศนียภาพสวยงาม มองเห็นทิวทัศน์ภูเขาและสายน้ำ บรรยากาศสบายเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน มีร้านอาหารบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหาด โทร. ๐ ๓๗๔๔ ๕๑๐๘, ๐๘ ๙๙๓๖ ๓๘๘๐   

Hits: 207