สวนขนุน

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : ไก่ทอด
ที่ตั้ง : อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 089-221-0599
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 09.00 – 17.00 น.
การเดินทาง : อยู่เลย รร.ซับนกแก้ววิทยา 800 เมตรร้านอยู่ซ้ายมือ

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 124