สระแก้ว สระขวัญ

สระแก้ว สระขวัญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ในสวนสาธารณะสระแก้ว สระขวัญ ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนสุวรรณศร (ระหว่างกิโลเมตรที่ ๒๔๖๒๔๗) เข้าซอยเทศบาล ๒ เชื่อกันว่าน้ำในสระแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติว่าในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อคราวเจ้าพระยาจักรี (ทองด้วง) ได้รับมอบหมายจากพระเจ้ากรุงธนบุรีให้ยกทัพไปปราบปรามความไม่สงบในกัมพูชา ขณะที่ยกทัพมาถึงจังหวัดสระแก้วได้แวะพักที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งนี้ก่อน สระแก้วสระขวัญจึงเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นที่มาของชื่อจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ยังได้นำน้ำในสระไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกด้วย

Hits: 577