สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ตำบลหนองหมากฝ้าย มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๓๐ ไร่ สถานีแห่งนี้เป็นหน่วยงานของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ เป็นสถานีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ป่า ภายในสถานีฯ   จัดพื้นที่เพาะเลี้ยงเป็นสัดส่วนตามชนิดของสัตว์ต่าง ๆ และเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ บางส่วนเป็นสวนสัตว์ มีสัตว์หลายชนิด เช่น สุนัขจิ้งจอก ละอง ละมั่ง กวางป่า วัวแดง และหมีขอ ส่วนนกก็จะมีนกยูง นกแก๊ก นกกก นกเงือกกรามช้าง นกเงือกปากย่น นกกาฮัง นกขุนทอง นกขุนแผน และที่สำคัญคือ เป็ดก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ภายในสถานีฯ สะอาด ร่มรื่น เหมาะสำหรับครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนศึกษาดูสัตว์ป่าหายาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๑๓๕๑ ๘๘๒๓

การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกันกับอุทยานแห่งชาติปางสีดา ผ่านอ่างเก็บน้ำท่ากระบากไป ๕๐๐ เมตร และแยกซ้ายมือเข้าไปอีก ๔ กิโลเมตร


-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 606