ศูนย์การท่องเที่ยวเรียนรู้บ้านหุบเมย

ศูนย์การท่องเที่ยวเรียนรู้บ้านหุบเมย จักรยานท่องเที่ยวชมทัศนียภาพชนบทที่ราบเชิงเขา เดินป่าศึกษาธรรมชาติศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม สอบถามข้อมูล โทร.๐๘๗๖๑๖๐๔๐๗, ๐๘๗๐๗๕๖๑๙๕

จักรยานท่องเที่ยวควรเริ่มตั้งแต่เช้ามืดเพราะแต่ละเส้นทางใช้เวลาอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง รวมถึงมีเส้นทางที่ผ่านในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่น อุทยานวังตะไคร้ น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา วัดต่าง ๆ เขื่อนขุนด่านปราการชล ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ สวนเกษตร ศูนย์ผจญภัยเขาหล่น และแหล่งดูนกธรรมชาติหลายจุด สำหรับเส้นทางจักรยานนักท่องเที่ยวสามารถสอบถามได้กับผู้ประกอบการที่ให้เช่าจักรยาน

  -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 549