ศิริมงคล – อำเภอกบินทร์บุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 177/1  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 08-1578-6150
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนห้อง 28  ห้อง
ราคาห้องพัก 390 – 450  บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
  • แก่งหินเพิง
หมายเหตุ  มีใบประกอบการธุรกิจโรงแรม

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 135