ศาลเจ้าพ่อองครักษ์

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำนครนายกตำบลสันทรายมูล มีเรื่องเล่าว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสจังหวัดปราจีนบุรีโดยเสด็จผ่านมาตามแม่น้ำนครนายก และได้ประทับแรม ระหว่างนั้นนายทหารราชองครักษ์ป่วยและเสียชีวิตลงจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลขึ้นเป็นอนุสรณ์ มีชื่อเรียกว่า“ศาลเจ้าพ่อองครักษ์” และเป็นชื่อของอำเภอองครักษ์ในเวลาต่อมาบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อองครักษ์นี้เป็นวังน้ำวนและได้นำน้ำบริเวณนี้ไปใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชการเดินทางจากตัวอำเภอองครักษ์ เลี้ยวซ้ายไปถึงโรงพยาบาลองครักษ์ และเลี้ยวขวาไปอีก ๖๐๐ เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายข้ามแม่น้ำนครนายก

Hits: 1751