ศรีมโหสถ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีน


ศรีมโหสถ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณโบราณสถาน เมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สมัครได้ที่

https://www.runlah.com/events/smhs2024

(ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567)

ระยะการแข่งขัน

– ระยะ 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท เป้าหมาย 400 คน

– ระยะ 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 450 บาท เป้าหมาย 400 คน

– ระยะ 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท เป้าหมาย 200 คน

– ร่วมสนับสนุนเสื้อที่ระลึก แต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ราคาตัวละ 250 บาท

– ค่าจัดส่งตัวละ 60 บาท รับหน้างานไม่มีค่าจัดส่ง

ประเภทการแข่งขัน

ระยะการแข่งขัน 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ชายและหญิง แบ่งเป็น 6 รุ่น ที่มีถ้วยรางวัลให้ดังนี้

– รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี

– รุ่นอายุ 18-29 ปี

– รุ่นอายุ 30-39 ปี

– รุ่นอายุ 40-49 ปี

– รุ่นอายุ 50-59 ปี

– รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

กำหนดการจัดกิจกรรม

1. เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 1เมษายน – 30 เมษายน 2567 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด

2. กำหนดการแข่งขันเดิน-วิ่งมาราธอน ศรีมโหสถ ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567

ณ คูลูกศร บริเวณโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา 13.00 – 17.00 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567

ณ คูลูกศร บริเวณโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา 05.45 น. ปล่อยตัว ระยะ 10 กิโลเมตร

เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 5 กิโลเมตร

เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวระยะ 3 กิโลเมตร

หมายเหตุ เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รางวัลและของที่ระลึก

1. ถ้วยรางวัล Overall 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร สำหรับที่ 1 ชายและหญิง

2. ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร อันดับ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ จะได้รับรางวัล

3. ถ้วยรางวัลแฟนซี อันดับ 1-5

4. ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก

5. ผู้ที่ลงทะเบียนทุกคนจะได้รับเสื้อแข่งขันและอาหาร/เครื่องดื่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก โทร. 081-715-9457

– กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองโบราณ ศรีมโหสถ บ้านโคกวัด โทร. 095-995-1161

.

Hits: 39