ศรีมโหสถ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี


“ศรีมโหสถ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2” 🏃🏻🏃‍♂️งานวิ่ง บนเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ #เมืองโบราณทวารวดี ศรีมโหสถ เมืองโบราณยุคทวารวดี ที่มีอาณาบริเวณกว่า 700 ไร่ ที่ค้นพบ พระคเณศองค์ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศ โดยวิ่งเลาะเลียบ #คูเมืองโบราณที่ได้รับการบูรณะ และ #สระแก้ว สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่มีรูปสลักสัตว์มงคลรอบสระ ผ่านจุดที่เป็นโบราณสถานสำคัญ เหรียญและเสื้อวิ่งเป็นรูป “ลายมกร” หนึ่งในภาพสลักสัตว์มงคลจากสระแก้ว งานวิ่งที่จะทำให้ท่านรู้จัก #อำเภอศรีมโหสถ แหล่งอารยธรรมทวารวดีที่สำคัญแห่งภูมิภาคตะวันออก ของ จ.ปราจีนบุรี

🎯วันที่ 29 มกราคม 2566 ณ โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี

สนใจสมัคร ได้ที่ : https://paiwing.com/srimahosot-2/ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ : ศรีมโหสถ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

จัดโดย #กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองโบราณศรีมโหสถบ้านโคกวัด#เที่ยวเมืองโบราณศรีมโหสถ#เที่ยวปราจีน#ปลุกปราจีน

Hits: 174