ว้าว… ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์


ททท. ชวนมานี่  มา..ชม – ชิม – ช้อป – ช่วย – แชร์ มางานนี้เที่ยวฟรีเที่ยวครบทุกพื้นที่พื้นถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี

งานว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

ตอน  รักษ์ ณ ปราจีนบุรี หิ้วปิ่นโตโชว์ถุงผ้า

วันที่  13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  16.00 – 22.00 น.

ณ  ณ บริเวณ สวนสาธารณะ  ริมแม่น้ำปราจีน-บางปะกง หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (ปกณ.)  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

สืบเนื่องจากนโยบายการสร้างสมดุลทางการท่องเที่ยว  โดยให้ความสำคัญกับการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย  กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้ง  ททท.  ได้ดำเนินงานขยายฐานตลาดคุณภาพด้วยการนำเสนอการท่องเที่ยว สัมผัส  Local  Experience  ผ่านวิถีการกิน   เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปใช้ชีวิตหรือมีประสบการณ์ตรงกับผู้ผลิต อาหารในท้องถิ่น  สร้างความยั่งยืน  กระตุ้นการใช้จ่าย  และทำให้ท้องถิ่นแต่ละที่มีความตื่นตัว  เห็นคุณค่าของตัวเอง  และปลุกกระแสเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง  ซึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีความโดดเด่นเรื่องอาหารโดยเฉพาะอาหารอาหารปลอดภัยอาหารเพื่อสุขภาพ  อีกทั้งจังหวัดปราจีนบุรี  มีนโยบายและได้ดำเนินการรณรงค์เรื่องการส่งเสริมเครือข่ายอาหารสุขภาพและเครือข่ายผักปลอดสารพิษ รณรงค์สถานประกอบการจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะและการใช้สิ่งของที่เป็น อันตรายต่อชีวิต  สุขภาพ  และสิ่งแวดล้อม  เช่น  ภาชนะบรรจุอาหาร  ผงชูรส  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์  เป็นต้น

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา  15.00 – 21.00  น.        

 • ชิมอาหารเมนูเด็ด ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี มากกว่า  60  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน OTOP ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด 
 • กิจกรรมจากชมรมเรารักษ์ปราจีนบุรี ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /ชมรม To Be Number One และ นวดเพื่อสุขภาพ

เวลา 17.30  – 18.00  น.    เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย ผักอินทรีย์ปลอดภัย  โดย สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี

เวลา   18.00 – 20.00  น.         การแสดงดนตรี 3 วัย   โดย ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร                  

เวลา 20.00  – 21.00  น.        เล่นเกมส์-ชิงโชค คูปองอาหาร ของรางวัล   โดย ประชาคมเครือข่ายอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2563

 เวลา  15.00 – 21.00  น.        

 • ชิมอาหารเมนูเด็ด ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี มากกว่า  60  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน OTOP ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด 
 • กิจกรรมจากชมรมเรารักษ์ปราจีนบุรี ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชมรม  To Be Number One และ นวดเพื่อสุขภาพ

เวลา   18.00 – 18.30 น.     การแสดงโชว์ลีลาศเพื่อสุขภาพ โดย สมาคมลีลาศเพื่อสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี

เวลา   18.30  น.    พิธีเปิดงานว้าว.. ข้าวใหม่ปลามัน วันอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์  ตอน รักษ์ ณ ปราจีนบุรี (หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า)

เวลา    19.00 – 19.30  น.       การแสดง   โดย  ชมรม To Be Number One

เวลา   20.00  – 21.00  น.      เล่นเกมส์-ชิงโชค คูปองอาหาร ของรางวัล  จากประชาคมเครือข่ายอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2563

 เวลา  15.00 – 21.00  น.        

 • ชิมอาหารเมนูเด็ด ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี มากกว่า  60  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน OTOP ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด 
 • กิจกรรมจากชมรมเรารักษ์ปราจีนบุรี ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชมรม To Be Number One และ นวดเพื่อสุขภาพ

เวลา 17.30  – 18.00  น.        เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย ผักอินทรีย์ปลอดภัย โดย สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี

เวลา  18.00  – 18.30  น.         การแข่งขันกินผัก ชาย – หญิง  โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา   18.30 – 19.00  น.         เล่นเกมส์ ตอบคำถาม ชิงรางวัล โดย  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา   19.00 – 19.30  น.         การแสดง  โดย  ชมรม To Be Number One

เวลา   19.30 – 21.00  น.         การแสดงดนตรีโฟร์คซอง โอเล่ โสถิ่ม                 

 วันอาทิตย์ที่  16 กุมภาพันธ์ 2563

 เวลา  15.00 – 21.00  น.        

 • ชิมอาหารเมนูเด็ด ของอร่อยเมืองปราจีนบุรี มากกว่า  60  ร้านค้า
 • ช้อปสินค้าชุมชน OTOP ของฝาก  ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  เพื่ออาหารปลอดภัยนานาชนิด 
 • กิจกรรมจากชมรมเรารักษ์ปราจีนบุรี ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชมรม To Be Number One และ นวดเพื่อสุขภาพ

เวลา 17.30  – 18.00  น.        เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย ผักอินทรีย์ปลอดภัย   โดย สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี

เวลา   18.00  – 18.30  น.        เล่นเกมส์ ตอบคำถาม ชิงรางวัล   โดย  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา    18.30 – 19.00  น.        การแสดง   โดย  ชมรม To Be Number One

เวลา    19.00 – 19.30  น.        การแสดง  โดย  ชมรม To Be Number One

เวลา    19.00 – 20.30  น.        การแสดงดนตรีโฟร์คซอง  โอเล่ โสถิ่ม

ททท.สำนักงานนครนายก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวเมืองรอง “นครนายก – ปราจีนบุรี”       เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้ามุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก  เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านรั้วของชาติ – เขตทหารน่าเที่ยวที่ “โรงเรียนนายร้อย  จปร.”  หรือ  “โรงเรียนเตรียมทหาร” รับประทานอาหารกลางวัน เลือกร้านบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. มีหลากหลายเมนู

จากนั้นใช้เส้นทางผ่านตัวเมืองนครนายก ร่วมทำบุญสร้างพระปรางค์นาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  “พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน  สิรินธรโลกนาถ”  ณ  วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้   ชมพิพิธภัณฑ์บ้านของผมกับเรื่องราวของสะสมนับหมื่นๆ ชิ้น “ตะเกียงโบราณ”  ณ  พิพิภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์  ยามเย็นเตรียมตัวเดินทางเที่ยวงานว้าว…ข้าวใหม่ปลามัน  วันอร่อยได้    ไร้แอลกอฮอล์  ตอน รักษ์ ณ ปราจีนบุรี หิ้วปิ่นโตโชว์ถุงผ้า

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ททท. สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น.  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tat8.com

#รักษ์ ณ ปราจีนบุรี หิ้วปิ่นโตโชว์ถุงผ้า #ปราจีนบุรี #ที่กิน ปราจีนบุรี #ร้านอาหารปราจีนบุรี

Hits: 332