วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ขอเชิญร่วมสมัครโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ”


ขอเชิญร่วมสมัครโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน
“เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ”
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2562
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

“สถานที่รับสมัคร​​“
– สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
​​​​​- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ
หรือทางไลน์ Line : @795lkevz

​-วันที่รับสมัคร ​​ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

​-ช่องทางการชำระเงิน ​- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
​ชื่อบัญชี “โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562” เลขที่บัญชี 236-0-93580-1 หรือโอนผ่านพร้อมเพย์ 0994000038411
​​​​​- ชำระเงินสด ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
​​​​​- ชำระเงินสด ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

3. การรับอุปกรณ์

​3.1 การรับเสื้อ + หมายเลข BIB​​ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562

3.2 สถานที่ ​​​​- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
​​​​​- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ
3.3 เอกสารประกอบ ​​​- หมายเลขการสมัคร TRACKING NUMBER /ใบเสร็จรับเงิน
​​​- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
​​ – กรณีมอบอำนาจ กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนที่มีลายเซ็นรับรองของผู้มอบอำนาจมาด้วย

ติดต่อสอบถาม
​6.1 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3742 5118
​​- นายพรชัย ผิวสร้อย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 08 1997 7881
​- นางสาวกนกวรรรณ พูลหนองกุง ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 08 2217 6153
​6.2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
​​- นายนิรุธ ชัยธงรัตน์ ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอเมืองสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6294
​​- จ่าเอก พัฒนา เรืองศรี ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอเขาฉกรรจ์ หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6295
​​- มว.อ. นิติศาสตร์ นิติศาสตร์โยธิน ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอคลองหาด หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6296
​​- นางสาวนุชศรา ชาฎา ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอโคกสูง หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6297
​​- นายเสกสรร คงงาม ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอตาพระยา หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6298
​​- นายสมอาจ ปานะโปย ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอวังน้ำเย็น หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6299
​​- นายสุขวุฒิ ประเสริฐศรี ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอวังสมบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6300
​​- นายณัฐภัค เพ่งพิศ ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอวัฒนานคร หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6301
​​- นายธีรศักดิ์ สมมิตร ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภออรัญประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6302

Hits: 308