วัดใหญ่ทักชินาราม

วัดใหญ่ทักขิณาราม ตำบลบ้านใหญ่ริมแม่น้ำนครนายก กล่าวกันว่าชาวเวียงจันทน์ได้อพยพลงมาทางใต้เมื่อครั้งเกิดสงครามในประเทศ และมีกลุ่มหนึ่งมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง เรียกว่า “บ้านใหญ่ลาว” และได้สร้างวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๓ เรียกว่า “วัดใหญ่ลาว” ภายหลังเปลี่ยนเป็น “วัดใหญ่ทักขิณาราม” สิ่งที่สำคัญในวัดคือ อุโบสถที่สร้างโดยช่างชาวเวียงจันทน์ เป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ก่ออิฐถือปูน บานประตูเป็นไม้แกะสลักกรอบด้านขวาเป็นรูปยักษ์หน้าบันแกะสลักรูปเทพพนม กำแพงแก้วมีซุ้มประตูโค้งเลียนแบบศิลปะตะวันออก มีทหารสวมหมวกแต่งกายแบบยุโรปถือกระบองเป็นทวารบาลด้านละ ๒ คน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙การเดินทางจากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ กิโลเมตรที่ ๑ เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านใหญ่สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๕๐๓, ๐๘ ๖๑๓๘ ๒๒๓๓

วัดใหญ่ทักขิณาราม

วัดใหญ่ทักขิณาราม

วัดใหญ่ทักขิณาราม

วัดใหญ่ทักขิณาราม

Hits: 1110