วัดอนุบรรพต หรือ เขาน้อย

วัดอนุบรรพต หรือ เขาน้อย ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๖๖ หมู่ ๒ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร แยกจากถนนสุวรรณศร ไปตามถนน  ธนะวิถี (ทางไปอำเภอตาพระยา) ระยะทาง ๑ กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ สมัยรัชกาลที่ ๖ ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สวยงาม ลักษณะแปลกกว่าอุโบสถทั่วไปคือ สร้างเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ ๑๑.๕ เมตร หลังคาทรงไทยยอดแหลมสูง ประดับตกแต่งแบบศิลปกรรมไทย และภายในอุโบสถประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองเนื้อทองเหลือง ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวอรัญประเทศ

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 863