วัดศรีกะอาง

วัดศรีกะอาง เลขที่ ๙๙ หมู่ ๙ ตำบลศรีกะอางประดิษฐาน “พระสัมพุทธสากยมุณีโลกนาถ” พระพุทธชินราชจำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างด้วยอิฐถือปูนมีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๘ เมตร สูง๓๐ เมตร สร้างอยู่บนยอดเขาสูงจากพื้นดิน ๑๕๐ เมตร และยังมีพระประธาน “พระพุทธพิชิตมาร (ญสส.)” อยู่ภายในอุโบสถที่สร้างบนยอดเขาริมแนวป่าเขาใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยได้ต้นแบบจากวัดนางนองกรุงเทพฯ นำมาปรับใช้ในการก่อสร้างผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและจีน

Hits: 754