วัดพราหมณี หรือวัดหลวงพ่อปากแดง

วัดพราหมณีตั้งอยู่บนถนนสายสาริกา-นางรอง กิโลเมตรที่ ๕ตำบลบ้านใหญ่ประดิษฐาน “หลวงพ่อปากแดง” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวลาวได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ พุทธลักษณะทรงเครื่องดอกพิกุล พระโอษฐ์แดง และภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่ ๓๗สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๘  สมาคมทหารสหายสงครามกองพลญี่ปุ่นที่ ๓๗ได้สร้างอนุสรณ์สถานขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงดวงวิญญาณของทหารจำนวน ๗,๙๒๐นายและนำอัฐิที่ฝังอยู่ในบริเวณวัดมาบรรจุในแท่นที่จัดสร้างขึ้น

Hits: 1187