วัดบางแตน

วัดบางแตน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแตน ริมแม่น้ำปราจีนบุรี เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ หลวงพ่อคุ้ม พระพุทธรูปที่ชาวบางแตนเคารพศรัทธา  เมื่ออดีตเป็นสถานที่ตั้งพลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี  ภายในวัดบางแตนได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่ทรงคุณค่าซึ่งเก็บรวบรวมเครื่องมือประกอบอาชีพของชนบท  ชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรียามเย็น โทร.๐ ๓๗๒๙ ๕๑๗๙

 

 
-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 661