วัดนครธรรม

วัดนครธรรม ตั้งอยู่ใกล้กับเทศบาลตำบลวัฒนานครและสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานคร ห่างจากสถานีรถไฟและถนนสุวรรณศร ๑ กิโลเมตร เดิมมีชื่อว่า “วัดสระลพ”  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดนครธรรม เพื่อให้เป็นมงคลนามแก่ พระครูวิวัฒน์นครธรรม ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือ หลวงพ่อขาว  เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิอายุกว่า ๑๐๐ ปี สร้างด้วยปูนขาว (ซึ่งเป็นดินขาวจากหนองดินจี่) หน้าตักกว้าง ๑๓๐.๙ เซนติเมตร สูง ๑๙๙ เซนติเมตร โดยได้อัญเชิญหลวงพ่อขาวจากวัดร้างบ้านจิกมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ นอกจากนี้ภายในวิหารหลวงพ่อขาวยังเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากวัดปมะดุลลาราชะมหาวิหาร เมืองรัตนปุระ ประเทศศรีลังกา รอยพระพุทธบาทจำลองและพระสยามเทวาธิราช วิหารนี้เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๗๒๖ ๑๑๙๐

การเดินทาง  สามารถโดยสารประจำทาง หรือรถไฟสายกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ ลงที่อำเภอวัฒนานคร แล้วต่อรถสามล้อเข้าวัดอีก ๙๐๐ เมตร

Hits: 28