วัดถ้ำสาริกา

วัดถ้ำสาริกา ตั้งอยู่ใกล้กับน้ำตกสาริกา เป็นสถานที่ที่พระอาจารย์มั่น  ภูริฑตฺโต มาปฏิบัติธรรมระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๓ ภายในวัดซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาประกอบด้วยกุฏิสงฆ์ เรือนบูชาหลวงปู่มั่นและโบสถ์ซึ่งอยู่สุดทางเดินเท้าขึ้นเขา บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของมณฑปซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชพระราชทานให้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

Hits: 1998