วังตะพาบรีสอร์ท-อำเภอนาดี

ที่ตั้ง เลขที่ 40 ม.4 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 037-451-204/081-983-8335/087-537-0765/081-983-8335
โทรสาร
E-Mail
Website  http://www.wangtaparbresort.net/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%9A-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
จำนวนห้อง  52  ห้อง
ราคาห้องพัก   1,500-4,000 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
หมายเหตุ  มีใบประกอบการธุรกิจโรงแรม

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 44