ล่องแก่งในลำน้ำนครนายก สามารถล่องแก่งได้ตลอดปี


ล่องแก่งในลำน้ำนครนายก นิยมใช้เรือแคนูและเรือยาง สามารถล่องแก่งได้ตลอดปีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานหลังเขื่อนขุนด่านปราการชลเรื่อยมาตามลำน้ำนครนายก ผ่านเกาะแก่งต่าง ๆ (แก่งที่น้ำเชี่ยวที่สุดคือแก่งสามชั้น)  มีจุดนำเรือขึ้นฝั่งและออกมายังถนนใหญ่ได้หลายจุด เช่น ที่บ้านดง แก่งสามชั้น วังกุตภา และวังยาว ระยะทางในการล่องแก่งแต่ละช่วง ๒-๗ กิโลเมตรใช้เวลาในการล่อง ๑-๒ ชั่วโมงผู้ประกอบการได้จัดเตรียมเรือบริการนักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวันบริเวณท่าเรือล่องแก่ง หลังเขื่อนขุนด่านปราการชล

รายชื่อบริษัทล่องแก่งลำน้ำนครนายก

  • กลางไพรท่องเที่ยวและผจญภัย โทร. ๐๘ ๐๐๙๙ ๐๕๕๙ www.nayok.com
  • ชมรมล่องแก่งและผจญภัย นครนายก โทร. ๐๘๓ ๐๗๕ ๘๗๘๐
  • ท่าด่านล่องแก่ง โทร. ๐๘๑๑๕๐ ๙๑๓๗ www.nayokthadan.com
  • นครนายกล่องแก่ง โทร.๐๓๗๓๘๔๐๒๖, ๐๘ ๙๙๓๑ ๑๓๙๘
  • ภูมินทร์ โทร.๐๘๙๐๙๗๘๑๒๖
  • สาริกา เนเจอร์ทริป โทร.๐๘๑๘๑๘๙๐๔๑ www.sarikanaturetrip.com
  • สาริกา แอดเวนเจอร์ พอยท์ เลขที่ ๘ หมู่ ๑๑ ตำบลสาลิกา โทร. ๐๓๗๓๒ ๓๔๓๒, ๐๘ ๑๒๕๑ ๘๓๑๗,๐๘ ๕๓๗๔ ๒๔๙๖, ๐๘ ๐๕๖๖ ๘๒๖๖ www.sarikaadventurepoint.com
  • สีดารีสอร์ทโทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๑๕๔-๖, ๐๘ ๑๖๑๑ ๔๔๗๒, ๐๘ ๑๔๖๗ ๐๘๒๔

Hits: 2938