ลาบแซบอีสาน

 

ประเภทอาหาร : – Thai-Isan
ลักษณะเด่น :
ที่ตั้ง : 113/1 หมู่ที่ 1 ถ. ทุ่งขนาน ต. คลองหาด อ. คลองหาด จ. สระแก้ว 27260

โทรศัพท์ : 08-9217-4998
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 06.00 – 18.00 น.
การเดินทาง :

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 34