/ลอยกระทงปีนี้ ที่ เวโรน่า @ทับลาน

ลอยกระทงปีนี้ ที่ เวโรน่า @ทับลาน

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/