ร้านอาหารแซบอีหลี

ประเภทอาหาร : – Thai-Isan
ลักษณะเด่น : ต้มแซบกระดูกอ่อน
ที่ตั้ง : 430/11 ถ. สุวรรณศร ต. สระแก้ว อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 0-3742-1698 , 08-1105 – 4747
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 09.00 – 20.00 น.
การเดินทาง : อยู่ตรงข้ามซอยเข้า สำนักงานที่ดินจังหวัด
แนะนำรายการอาหารเครื่องดื่มใหม่ล่าสุด

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 28