ร้านอาหารอภัยภูเบศร เดย์ สปา

ประเภทอาหาร : Thai Food
ลักษณะเด่น : อาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ตั้ง : รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 0-3721-1088 ต่อ 3125, 086-534-9534
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 09.00 – 17.00
การเดินทาง :

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 1846