ร้านอาหารชมชล

ประเภทอาหาร : Thai Food
ลักษณะเด่น :
ที่ตั้ง : 124 ม.12 ต. ท่างาม อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ :
037-212-313, 08-7132-4283,0-3721-1246
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ :
09.00 – 23.00 น.
การเดินทาง :
เลย ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 500 เมตร

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 52