ร้านหนึ่ง

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : อาหารตามสั่ง
ที่ตั้ง : 319 ม.2 ถ. เทศบาล 19 ต. สระแก้ว อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 0-3724-1356,089-751-3022
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 10.00 – 23.00 น.
การเดินทาง : อยู่หลังสถานีรถไฟสระแก้ว

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 13