ร้านสมปองปลาเผา

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : อาหารตามสั่ง ประเภทปลา
ที่ตั้ง : 6 ต. ช่องกุ่ม อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 08-7142-3257, 08-1781-2745
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 08.00 – 19.00 น.
การเดินทาง :

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 36