ร้านทะเลคลองหาด

ประเภทอาหาร : – Seafood
ลักษณะเด่น : อาหารทะเล
ที่ตั้ง : 53 หมู่ที่ 6 อ. คลองหาด จ. สระแก้ว 27260

โทรศัพท์ : 0-3744-5098
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 08.00 – 18.00 น.
การเดินทาง :

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 210