/ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

อำเภอเมืองนครนายก

กลุ่มแม่บ้านสตรี สันคูเมือง ๔๙ หมู่ ๑๐ ตำบลดงละคร โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๔๐๔๓, ๐๙ ๘๒๖๑ ๑๘๙๖ (ผลไม้พื้นบ้านแปรรูป)

พิชชาภัทร์ อยู่ในปั๊ม พี.ที. ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โทร. ๐๙ ๕๗๓๘ ๕๗๕๙ เปิด ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐น. (ไส้กรอกเยอรมัน เบเกอรี่ สลัดผักปลอกสารพิษ ผลไม้แช่อิ่ม ขนมไทย กุยช่ายบ้านนา ปลาร้า ปลาส้มไร้ก้าง)

วังรีดีไลท์ ๒-๑๓๙/๙ วังกระโจม ตำบลนครนายก เปิด ๐๘.๐๐-๑๙.๓๐ น. (สินค้าพื้นเมือง ไส้กรอกเยอรมัน)

ร้านแปลก ๒๐/๑ หมู่ ๓ ตำบลหินตั้ง โทร. ๐๓๗๓๘๕๐๓๘, ๐๘๑๕๕๒๕๑๑๘ (ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่)

ขนมเปี๊ยะแต้เลี่ยงฮั้ว โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๑๑๓๓, ๐ ๓๗๓๘ ๒๓๓๙

บริษัท ครีเอทีฟเวิลด์วายวู้ด จำกัด๑๑๔ หมู่ ๑๐ โทร. ๐ ๓๗๓๙ ๑๗๐๖-๗ (แกะสลักไม้มะม่วง)

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/