ร้านขนมจีนบ้านเมือง

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : ขนมจีนน้ำยา
ที่ตั้ง : อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 037-261-638
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 09.00 – 15.00 น.
การเดินทาง : ริมสระน้ำ ข้างวัดนครธรรม

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 17